/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Wet franchise is op 1 januari 2021 definitief in werking getreden.

Het is zover. De Wet franchise is vanaf januari 2021 een feit. De handtekening van de Koning, een van de formaliteiten, maakte de Wet franchise definitief. De franchisesector wordt nu geconfronteerd met twee uitdagingen. Franchiseformules moeten: en 1. gaan dealen met de Coronacrisis en 2. en hun samenwerkingsmodel aanpassen aan de Wet franchise.

Het besluit van 25 november 2020 in het  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, de link is //Besluit van 25 11 2020 Wet franchise een feit.pdf

Het artikel "De Wet franchise in vogelvlucht" gaat in op de inhoud en strekking van de franchise wet.

Lees  het gehele artikel F&R_11_2020_14_De Wet franchise.pdf

Bekijk de Wet franchise in de afbeelding: Wet franchise Schematisch.pdf