/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Franchise statistiek 2019 (NL)

De groei in de franchisesector zet door.

De cijfers van de NFV Franchise Statistiek over het jaar 2019 laten weer een groei zien in de Nederlandse franchisesector. Het totaal aantal franchiseformules is met ruim 10% gestegen van 836 naar 921 formules verdeeld over verschillende sectoren.

Klik hier Franchise statistiek 2019.pdf . 

Nederlandse franchiseformules realiseerden vanuit hun franchisevestigingen maar liefst een omzet van 38,1 miljard euro ex btw, dit was eerder 34,4 miljard. Er wordt, net als in de rest van Europa, gerekend met formules met twee of meer franchisenemers.

Opvallend is dat de dienstverleningssector een aanzienlijke groei in het aantal vestigingen laat zien. De horecasector blijft wat achterlopen. Alle overige sectoren tonen een groei in aantallen formules, medewerkers en omzet. Positieve cijfers, die bevestigen dat franchise een bewezen en krachtig samenwerkingsmodel is en het economische klimaat van 2019 kansrijk was voor startende ondernemers.

In tegenstelling tot vorig jaar is de automotive sector dit jaar niet apart opgenomen in de Franchise Statistiek. De volledige omzet van car dealing werd regelmatig meegeteld als franchiseomzet, maar car dealing is een vorm van selectieve distributie, waaronder ook een aantal bedrijven die vallen onder de definitie van franchise. Daarom is er gekozen om dit jaar alleen die bedrijven mee te rekenen en te categoriseren onder de sector´overig´. 

Het huidige economische klimaat biedt kansen voor startende ondernemers.
Steeds meer startende ondernemers kiezen voor het franchise ondernemerschap in plaats van ''gewoon" ondernemer zijn.
Het franchise ondernemerschap biedt veel voordelen boven gewoon ondernemer zijn. Een gewoon ondernemer moet alle facetten van zijn bedrijfsvoering zelf opzetten. Een franchiseondernemer stapt in een bewezen formule die de bedrijfsvoering op orde heeft. Je kunt je dan meer focussen op je dienstverlening, omzet en je klanten.