/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

het begrip franchise nader omschreven

 

Het begrip franchise of  franchising

Franchising is een marketing- of distributiemethode, een vorm van contractuele samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemers: de franchisegever en de franchisenemer(s) en is gericht op het verkopen van producten en/ of het aanbieden van diensten.

De franchisegever heeft een franchiseformule of franchisesysteem voor de bedrijfsvoering ontwikkeld om bepaalde producten en of diensten te verkopen.
De franchisenemer gebruikt deze franchiseformule voor zijn bedrijfsvoering of exploitatie van zijn winkel/ onderneming en betaalt daarvoor een vergoeding.

De ontwikkelde franchiseformule (het franchise business format) bestaat uit 3 kernelementen:

1.De handelsnaam en of een beeldmerk

2.Kennis van de manier van bedrijfsvoering of marketingmethode om specifieke producten of diensten te verkopen

3.Een vorm van training, begeleiding en of ondersteuning door franchisegever tijdens de samenwerking.

Een franchisenemer krijgt het recht de franchiseformule te gebruiken en is gehouden zijn bedrijfsvoering in te richten, conform de formule en betaalt daarvoor een vergoeding: doorgaans een entreebedrag, een franchisefee en een reclamebijdrage.

Voorbeeld:

De franchiseformule bestaat uit:

1.De handelsnaam en het beeldmerk (het logo);
2.De kennis van de bedrijfsvoering van een franchisevestiging is erop gericht een bepaald productenassortiment te verkopen aan de consument. Het schappenplan, het assortiment producten, de prijsstelling en marketingmethoden zijn doordacht en klantgericht.
3.De franchisenemer van een franchise vestiging wordt getraind en begeleid door de franchisegever om zijn vestiging te exploiteren volgens de regels van de formule bedrijfsvoering.   

Een gevestigde franchiseformule dient tot voordeel te strekken voor zowel franchisegever als de franchisenemers. Een gevestigde franchiseformule biedt een meerwaarde doordat deze onderscheidend, concurrerend en bestendig is.

Zo’n franchiseformule is franchiseproof®.

© H.G.A.J. Janssen, 2022