/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Coronacrisis en franchise

Goed franchisegever en goed franchisenemer zijn tijdens de corona-economie

Premier Mark Rutte heeft alle Nederlanders opgeroepen om samen sterk te staan in de aanpak en de gevolgen van de Coronacrisis. Dat geldt ook voor franchiseondernemers. Ondernemers die franchisen, werken al samen, alleen nu even anders. Hoe dan?

De marktomstandigheden zijn tijdelijk anders. De franchiseformule dient zich nu snel en voortvarend aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. Winkelsluiting, leveranciers die niet (kunnen) leveren, veranderingen in trends, weinig voorspelbaar consumentengedrag, afstand houden, anders reclame maken en wijzigingen in concurrentierelaties zijn omgevingsfactoren die nu van invloed zijn op een franchiseformule. Focus daarbij vooral op klantgerichtheid, klantbehoud en klanttevredenheid. Waar hebben uw klanten nu vooral behoefte aan?

Daarbij is het (tijdelijk) aanpassen van de bedrijfsvoering een verantwoordelijkheid van franchisegever en franchisenemer(s) tezamen. Communiceer effectief, waarbij de franchisegever vooral ook open staat voor de inzichten en input van haar franchisenemers. Het gaat hierbij om tweerichtingsverkeer. Daarbij zijn de overlegorganen als de Franchiseraad of Franchisevereniging bij uitstek geschikt.

Opgemerkt wordt dat zowel franchisegevers als franchisenemers zich jegens elkaar dienen te gedragen als ‘goed franchisegever’ en als ‘goed franchisenemer’: dit staat ook in de voorstel franchise wet (art.912 BW). Daarnaast dienen gedragingen van deze ondernemers in overeenstemming met de eisen van redelijkheid en billijkheid, die gelden voor alle contractuele relaties die door het Nederlandse recht worden beheerst.

Een ‘goed’ franchisegever dient juist in deze periode zijn zorgplichten richting franchisenemers in acht te nemen en rekening te houden met de belangen van individuele franchisenemers, naast de belangen van het netwerk. Een ‘goed’ franchisenemer zal primair opkomen voor zijn individuele ondernemersbelangen, maar heeft ook een loyaliteitsverplichting jegens het netwerk. Dit betekent dat hij zich enerzijds dient inspannen voor het handhaven van uniformiteit en kwaliteit van de formule en anderzijds het franchisenetwerk geen schade mag berokkenen.

Handvaten voor het maken van nadere afspraken of Franchise Corona Regeling tijdens de Corona economie:

  1. 1. Het gaat primair om het maken van tijdelijke afspraken voor de duur van deze Corona periode (bepaalde periode).
  2. 2. Ben over en weer transparant. En geef elkaar tijdig adequate informatie. Adequate informatie is informatie die de andere partij redelijkerwijs in staat stelt een afgewogen beslissing te nemen over het al dan niet aangaan van een tijdelijke Regeling.
  3. 3. De Regeling komt tot stand door wederzijds begrip te tonen voor elkaars situatie.
  4. 4. Behandel de Regeling als vertrouwelijke informatie en deel deze niet met derden.
  5. 5. Koppel de Regeling aan de bestaande (franchise)overeenkomst en zorg voor acceptatie.

Heeft u nog vragen of hulp nodig met het opstellen van een Franchise Corona-regeling voor uw situatie?

Laat het ons weten en neem contact op met Jeroen Janssen +31433256783 of email jjanssen@franchise.nl.