/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Benchmarking en franchise: meten, vergelijken is weten.


Franchiseorganisaties hebben er baat bij de individuele exploitatie en prestaties van hun franchisenemers onderling te vergelijken en te meten. Meten en weten. Door interne benchmarking krijgt de franchisegever, en de betrokken franchisenemer(s) inzicht in de kostenstructuren, prestaties, efficiëntie en klantgerichtheid.   

Een uitgangspunt van iedere franchisegever is om de performance van de bedrijfsvoering van de individuele franchisenemer(s) te verbeteren en daarmee de resultaten van het franchisenetwerk als geheel.

Bij het vergelijken van de bedrijfsvoering van individuele franchisenemers wordt vaak gekeken naar het referentiepunt: wat doet onze gemiddelde franchisenemer. Beter is het te focussen op de “best practices” van de beste franchisenemer(s).

Definitie van benchmarking in franchiseketens:

“Het vergelijken van de individuele bedrijfsvoering van een franchisenemer met die van gelijke collega franchisenemers, gericht op de “best practices” van die franchisenemers, die op bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering goed of het beste scoren.”

Doelstelling van benchmarken op basis van onderzoeksgegevens is het vaststellen van de “best practices”: de beste franchisenemer(s) in de franchiseketen. 
Interne benchmarking werkt alleen dan indien de resultaten van franchisenemers daadwerkelijk en zorgvuldig met elkaar kunnen worden vergeleken. Daarnaast dienen de resultaten te leiden tot een constructieve overleg situatie over hoe het beter kan. De franchisenemers dienen betrokken te worden bij het verbeterproces.  Inzichten in de verbeteringen in bijvoorbeeld locale marketing zijn sneller helder. Ook bevordert het een ‘gezonde’ onderlinge concurrentie tussen de franchisenemers.

De voordelen van interne benchmarking staan opgenomen in bijgevoegd artikel.

Copyright© 2011, HGAJ Janssen
Download: Benchmarking en franchise