/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Let bij het aangaan van franchiseovereenkomst ook op het beëindigen van franchise relatie

In de franchisepraktijk is het beëindigen van de franchisesamenwerking aan de orde van de dag, maar het onderwerp krijgt meestal niet de aandacht en prioriteit die het verdient.

Het is begrijpelijk dat zowel franchisegever als (kandidaat) franchisenemer hun aandacht primair richten op het zaken doen zelf: het franchisen. De franchisegever is vooral bezig de expansie van zijn franchisenetwerk. De kandidaat franchisenemer concentreert zich met name op de vraag of de beoogde franchiseformule hem tot voordeel zal strekken. En franchisenemers houden zich bezig met de exploitatie van hun winkel of hun dienstverlening.

Advies: besteedt meer aandacht aan het beëindigen van de franchiseovereenkomst en de consequenties daarvan.

Actueel zijn de volgende vragen:

1.Wat zegt de van toepassing zijnde wet- en regelgeving over de beëindiging van de franchiseovereenkomst?

2. Wat is bestendig gebruik in de franchisepraktijk?

In het artikel (zie bijlage) worden belangrijke elementen bespreken besproken die spelen bij de beëindiging van de franchiseovereenkomst.

Download: Beeindiging franchiseovereenkomst