/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg

Franchisewet voorstel

Franchisewet in de maak

Op 12 april 2017 heeft (demissionair) Minister Kamp een voorstel franchisewet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het concept wetsvoorstel ligt tevens voor ter consultatie, waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening kunnen geven, gedurende een periode van 6 weken:  https://www.internetconsultatie.nl/franchise. De consultatietermijn eindigt op 25-05-2017.

Via een toe te voegen art. 7:399f en g in ons Burgerlijk Wetboek wordt ‘een gedragcode of deel daarvan’, lees de NFC van februari 2016 van toepassing verklaard op franchisegevers en franchisenemers. Doel van de franchisewet is de positie van de franchisenemer te versterken. Informatieverstrekking door franchisegever en transparantie en rechten van de franchisenemer worden geborgd. Franchisenemer kan zo een afgewogen beslissing nemen om wel of niet een franchisecontract aan te gaan.

Voor franchiseovereenkomsten die voor het tijstip van het in werking treden van de franchisewet zijn gesloten, zal een  overgangsperiode gelden van vijf jaar.   

Documenten:

Nederlandse-Franchise-Code = NFC

Concept Franchisewet verankering NFC met MvT.pdf   = Wetsvoorstel over de franchiseovereenkomst en franchise regels.

In feite komt het er op neer dat de franchise gedragscode (NFC) van februari 2016 straks van toepassing zal zijn op franchisegevers en franchisenemers.

Franchise.nl blijft u informeren over verdere wetgevingsproces.