/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg

Franchise statistiek Nederland 2015

Aantal formules blijft stabiel/verminderd iets, kleine afname van franchisevestigingen, lichte omzet daling en geringe toename van het personeel.

Het aantal formules in Nederland bleef stabiel/daalt iets.Er was wel sprake van een krimp van het aantal franchise-vestigingen (-3.4%) en een geringe toename van het aantal medewerkers (+2.5%). Tenslotte tekende zich een zeer lichte daling van de omzet af (-0.08%).

Het lijkt er op dat een aantal sectoren in de opwaartse spiraal zitten. Vooral de Horeca doet het goed.
In de Retail Food en Non Food valt de daling met 3.4% in het aantal vestigingen op. Dit komt ook door de toenemende leegstand in de winkelkernen. De dienstverlening laat in aantallen vestigingen en medewerkers wat steken vallen. 

Vooruitzichten

2/3 van de franchisegevers geeft aan dit jaar weer groei te verwachten. Anticiperen op het consumentengedrag vooral in de retail blijkt niet een voudig te zijn. Franchise als vorm van samenwerking tussen zelfstandige ondernemers blijkt ook in staat met moeilijke marktomstandigheden om te gaan.
Franchise statistiek 2015.pdf

Deze informatie is ontleend van de NFV en blijkt uit het jaarlijks onderzoek dat Panteia in opdracht van de Nederlandse Franchise Vereniging en de Rabobank heeft verricht.