/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Franchise formule kiezen

Handleiding, advies en tips voor de kandidaat franchisenemer voor het aangaan van de franchiseovereenkomst

Het kiezen van de juiste franchiseformule is een uitermate belangrijke investering in uw toekomst. U gaat immers voor een langere periode ondernemen en samenwerken met de franchiseorganisatie van uw keuze. Voorwaarde is dat de ontwikkelde franchiseformule dient uit te gaan van zodanig verdienmodel voor de franchisenemer, dat u binnen een redelijke termijn een redelijk ondernemersinkomen kan genereren.

Zoals bij elke belangrijke beslissing, dient u grondig onderzoek doen naar de franchise formule en franchiseorganisatie van uw keuze.

Er bestaan grote verschillen tussen franchise formules. Bij de ene franchiseformule is de manier van bedrijfsvoering strakker geregeld dan bij de andere formule. Er wordt vaker onderscheid gemaakt tussen hard en soft franchise formules. Doorgaans is de ondernemersvrijheid bij strakkere franchise formules beperkter. Kijk daarom goed welk type franchise aansluit bij uw wensen.

 • Heeft u één of meerdere franchise formules op het oog?
 • Wat zijn de voors en tegens van franchisen?
 • Valt uw keuze op een bekende, gevestigde franchiseformule of op een net startende franchiseformule?
 • Neemt u een bestaande franchisevestiging over of begint u opnieuw?

Stappenplan voor onderhandelingsfase

Indien u de keuze heeft gemaakt voor een bepaalde franchise formule, is het van belang om er snel achter te komen of u ook voor de franchisegever een serieuze kandidaat bent. Als dit zo is, dan beginnen de onderhandelingen en wordt de informatieverstrekking over en weer relevant.

Voor de franchisegever begint de werving & selectie procedure gericht op het aangaan van de franchiseovereenkomsten. Voor u als kandidaat franchisenemer gaat het erom dat u optimaal en correct wordt geïnformeerd. De franchisegever mag u geen onjuiste voorstellingen van zaken geven.

Het kan zijn dat u een geheimhoudingsverklaring of voorovereenkomst krijgt aangeboden. Dit is een gebruikelijk handelswijze van een franchisegever. Bekijk wel of de voorwaarden van de voorovereenkomst voor u acceptabel zijn.

NB: U dient tijdig en adequate informatie door de franchisegever aangeleverd te krijgen.

Adequate informatie over de franchiseformule is informatie, die u in staat stelt een afgewogen beslissing te nemen of u wel of niet de aangeboden franchiseovereenkomst en de betrokken voorwaarden aangaat. Als basis ontvangt u vaak een franchise informatie document, zodat u beter inzicht krijgt over de betrokken formule en franchiseorganisatie.

Laat u vooral goed door de franchisegever informeren over de franchiseformule, vraag door en laat zaken eventueel schriftelijk/per email bevestigen. Ga ook zelf op onderzoek uit. Laat u informeren door bestaande franchisenemers en betrokken derden. Ga in gesprek met meerdere franchisenemers.

De volgende franchise informatie onderwerpen zijn voor de kandidaat franchisenemer van belang:

 1. De franchiseorganisatie en de zakelijke ervaring van de franchisegever
 2. De intellectuele eigendomsrechten als beeldmerk en handelsnaam
 3. De kenmerken van de formule knowhow
 4. De manier van bedrijfsvoering en de werking daarvan
 5. De branche, handelssector en marktomstandigheden
 6. De organisatie structuur en de omvang van het franchisenetwerk
 7. Statische gegevens over de deelnemende franchisenemers en filialen/eigen afzetpunten van de franchisegever
 8. Zijn de verplichtingen van de franchisegever inzake toezicht, training, assistentie en ondersteuning etc. duidelijk omschreven?
 9. De financiële verplichtingen, franchisevergoedingen, en andere periodieke betalingen van de franchisenemer
 10. Aankoopverplichtingen en /of afnameverplichtingen van de franchisenemer
 11. Voorwaarden inzake de contractvestiging en beperkingen van het handelsgebied van de franchisenemer
 12. Is er een vestigingsplaatsonderzoek voorhanden of gewenst?
 13. Gegevens en voorwaarden over de duur, wijziging, beëindiging, opzegging, vernieuwing van de franchiseovereenkomst
 14. Hoe is de eventuele overdracht van uw franchiseonderneming geregeld? Is er een goodwill regeling?
 15. Financiële informatie over de franchisegever
 16. De inhoud en voorwaarden van de franchiseovereenkomst, eventuele andere documenten.
 17. Heeft/krijgt u inzage in het Franchise Handboek en/of manuals?
 18. Ontvangt u een (voorbeeld) exploitatiebegroting?
 19. Worden er door de franchisegever omzetprognoses en/of winstverwachtingen verstrekt?
 20. Formuleer uw eigen wensen en voorwaarden

Advies en tips

Het is aan te raden een lijst te maken van de voors en tegens voor het wel of niet aangaan van de franchiseovereenkomst. Bepaal uw onderhandelingsstrategie!

De meeste informatie wordt door de franchisegever schriftelijk aangeleverd. Laat mondelinge informatie en/of wezenlijke informatie voor u zo nodig schriftelijk bevestigen.

Besteedt naast het opstarten van uw franchiseonderneming vooral ook aandacht aan de, verlenging en de beëindiging van de franchiseovereenkomst. Hoe is de overdracht dan geregeld?

Een belangrijke vraag die beantwoordt dient te worden is: komt de franchisegever tegemoet aan uw wensen en eisen. Hoewel in de regel de onderhandelingspositie van en franchisenemer beperkt is, adviseer ik altijd uw wensen kenbaar te maken. Uw voorwaarden kunnen worden opgenomen in een side-letter of in een addendum. De franchisegever zal vaak de franchiseovereenkomst niet op onderdelen willen aanpassen, met het argument dat hij daar niet van af kan wijken. Toch komt het vaak voor dat een franchisegever akkoord gaat met redelijke verzoeken van de franchisenemer. Leg uw wensen dus op tafel.

Laat eventueel de aangeboden franchiseovereenkomsten beoordelen door een deskundige franchise jurist of franchise advocaat. Die deskundige beoordeelt niet alleen wat er staat, maar ook wat er niet staat. Die kleine investering verdient u direct terug.

© H.G.A.J. Janssen, 21 mei 2015