/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Franchise & Recht informatiebron

De inhoud van vakblad Franchise & Recht informatiebron wordt verzorgd door een netwerk van vooraanstaande juristen met specialistische kennis op het gebied van franchise. Voor het eerste nummer heeft de Vlaamse advocaat Marinus Vromans zijn ervaringen met de Belgische ‘Franchisewet’ uiteengezet en heeft Ludwig & Van Dam een jurisprudentie kroniek aangeleverd. Het tijdschrift wordt op papier aangeboden, maar zal ook integraal online te lezen zijn. Met name door de vele ontwikkelingen binnen de franchisepraktijk is een dergelijk platform haast onmisbaar voor praktijkjuristen en professionals die met franchise te maken hebben.  FR_nr1online.pdf