/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Entreevergoeding, de franchisevergoeding bij het aangaan van de franchiserelatie

De eenmalige entreevergoeding of franchisevergoeding betaalt de franchisenemer aan franchisegever bij het aangaan van de franchiseovereenkomst. Deze gebruikelijke franchisevergoeding is voor iedere franchiseorganisatie anders. De franchisegever dient het bedrag te verantwoorden.

Een franchisevergoeding dient in de regel ter dekking van (een deel van) de kosten die de franchisegever maakt bij het aangaan van de franchiseovereenkomst. In het algemeen zullen startende franchiseformules een lagere entreevergoeding vragen dan de gevestigde franchiseformules.