/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Afnameverplichting in de franchise samenwerking

In de franchisesamenwerking is het gebruikelijk dat de franchisenemer gehouden is het assortiment producten te voeren en af te nemen, zoals dat door de franchisegever is bepaald.  Er kan een 100% afnameverplichting voor de franchisenemer gelden van het volledige assortimenten producten.

Vaak is er sprake van een kernassortiment en een aanvullend assortiment producten. Er geldt dan een 100% afnameverplichting voor het kernassortiment, waarbij de franchisenemer deze producten dan dient af te nemen bij de franchisegever en/of de door de franchisegever aan te wijzen leverancier(s). Het aanvullend assortiment kan de franchisenemer dan elders inkopen. Franchisegever zal vaak voorwaarden verbinden aan het aanvullend assortiment producten. Het aanvullend assortiment dient bijvoorbeeld te passen in het totaal assortiment producten en geen afbreuk doen aan het kernassortiment.