/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Franchise van A-Z

Franchise van A tot Z is een kennisbank over franchise, een online woordenboek voor de franchisepraktijk, aangeboden door Franchise.nl. 

Franchise van A tot Z

Franchise van A tot Z biedt deskundige informatie en kennis op het gebied van franchise als vorm van samenwerking. De informatiebron biedt een unieke collectie van termen, definities en onderwerpen die direct verband houdt met franchising en de franchisepraktijk.

De verstrekte informatie is relevant voor de juiste begripsvorming en kennis van de franchise samenwerking en aanverwante onderwerpen.

Doelstelling is om franchise informatie “op niveau” te verschaffen en toegankelijke franchise knowhow te bieden die er toe doet.

De franchise kennisbank biedt hoogwaardige, kwalitatieve informatie en knowhow voor de franchisepraktijk en wetenschap. De kennisbank wordt van tijd tot tijd voorzien van nieuwe termen en franchisekennis, geschreven door deskundigen.